Poesi- och berättarcafé för seniorer

Datum och tid: 20 april, kl. 13.00-14.30

Plats: Hudiksvalls bibliotek

Poesi- och berättarcafé för seniorer är ett samarbete mellan Hudiksvall Hela Livet och Hudiksvalls bibliotek.

Vi träffas för en stunds kreativ och trevlig samvaro där skrivarlusten och berättarglädjen står i centrum.

Man kan vara med och bara lyssna eller läsa egna eller andras alster.

Inför varje träff brukar vi ha ett tema som man kan ha som inspiration i skrivandet och berättandet. Det är ingen föranmälan till träffarna utan drop-in.

Poesi- och berättarcaféerna äger rum en torsdag i månaden, klockan 13.00-14.30 på Hudiksvalls bibliotek.


Välkommen!

Kommande träffar under våren: 18/5, 8/6