Ungdomsarbetslösheten i kommunen den lägsta på nio år

Ungdomsarbetslösheten i Hudiksvalls kommun var i mars 14,4 procent, motsvarande 271 personer. Det är den lägsta noteringen på över nio år. Ungdomsarbetslösheten hade i mars minskat fyra månader i sträck, och har under den perioden sjunkit med 2,3 procentenheter. Den totala arbetslösheten i Hudiksvalls kommun var under samma period 8,1 procent.

- Vi tycker naturligtvis att detta är en väldigt glädjande och positiv nyhet. Vi har arbetat hårt för att sänka ungdomsarbetslösheten i kommunen, säger Mikael Löthstam (S) kommunstyrelsens ordförande.

Hudiksvalls kommun samarbetar aktivt med Arbetsförmedlingen

Hudiksvalls kommun och Arbetsförmedlingen i Hudiksvall samarbetar på flera olika sätt för att halvera ungdomsarbetslösheten till år 2020. År 2015 tecknade Hudiksvalls kommun och Arbetsförmedlingen en lokal överenskommelse som omfattar en rad gemensamma insatser för att motverka ungdomsarbetslösheten i Hudiksvalls kommun. Unga för Unga i skolan är ett konkret exempel på hur kommunen och Arbetsförmedlingen samarbetar förebyggande för att nå målet om en halverad ungdomsarbetslöshet år 2020.

Delar av innehållet har publicerats med underlag från nyhetsbyrån Siren.