Efter allvarliga brister - Iggesunds skola får godkänt

Vid Skolinspektionens tillsyn 2014 påpekades allvarliga brister i Iggesunds skolas arbete mot kränkande behandling och elevhälsans förebyggande arbete. Det fanns också brister i studiero, särskilt stöd och anpassning av undervisning efter nyanlända elevers behov och förutsättningar.

Ett intensivt arbete har pågått på Iggesunds skola för att rätta till bristerna. Man har bland annat satt in riktade insatser i vissa klasser med stöd från bland annat förstelärare och kommunens gemensamma stödfunktion mobila skolteamet. Rektor tillsammans med personal på skolan har arbetat med att tydliggöra bristande rutiner och få en ökad samsyn på skolan – och det har gett resultat.

Skolinspektionen har under våren 2017 gjort ny tillsyn i Hudiksvalls kommun, däribland på Iggesunds skola. Och idag, onsdag 19 april, kom beskedet från Skolinspektionen – Iggesunds skola får godkänt på samtliga områden i tillsynen.

Skolinspektionens tillsyn omfattar följande områden:

  • Undervisning och lärande
  • Extra anpassningar och särskilt stöd
  • Bedömning och betygssättning
  • Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
  • Förutsättningar för lärande och trygghet
  • Styrning och utveckling av verksamheten