Kommunen bjuder in ungdomar i Rogsta och Bjuråker för dialog kring deras hembygds framtid!

Syftet är att vi gemensamt, i samverkan, ska göra en bra bygd ännu bättre när det gäller livskvalité i ett bredare perspektiv och att samtidigt försöka skapa nya arbetstillfällen. Under första träffen så träffas enbart ungdomar som vi hoppas ska komma med idéer som i steg 2 presenteras för övriga invånare i bygden.

För en bygds utveckling behövs alla åldrar och den nedre delen av ålderspyramiden saknas vanligen i denna typ av arbete. ”Hela Sverige ska leva” har ett helt nytt koncept som vi nu vill prova och Hudiksvall och Ljusdal har tagit denna möjlighet. I Hudiksvalls kommun är det Rogsta och Bjuråker som är på gång redan nu på söndag respektive onsdag.

Vi tror att det kommer ge bra effekt lokalt hos dessa pilotbygder och erfarenhet till fortsatt arbete i hela kommunen.

Hudiksvalls kommun jobbar, genom den parlamentariska landsbygdsgruppen, aktivt med att lyssna in vad invånarna på landsbygden ser som angeläget för framtiden och där kommer alltid de ungas delaktighet upp som en viktig förutsättning.

Alla ungdomar mellan 18-25 år i Rogsta och Bjuråker är välkomna!

Rogsta

Tid: Söndag 23 april 2017, kl. 16:00
Plats: Malsta Skola, fritidsdelen
Inbjudan har gått ut via brev till alla 18-25 åringar i postnummerområdet.

Bjuråker

Tid: Onsdag 26 april 2017, kl. 18:30
Plats: Vesslamon, Bjuråkers GIF klubblokal vid idrottsplatsen
Inbjudan har gått ut via brev till alla 18-25 åringar i postnummerområdet.