Vad är det som låter?

Det bullrar och låter från Västra hamnen. Det är för att arbetet nu är igång med att göra Kattvikskajen i Hudiksvall till en ny stadsdel med bostäder, företag och service. Det kommer att pågå under hela året. 2018 hoppas vi få se byggkranar på plats. En ny stadsdel växer fram!

Hudiksvalls kommun utför ombyggnad av kajerna i Västra hamnen. I arbetet ingår rivning av befintliga kajer, schakt och utfyllnad samt uppförande av nya pålade kajer. Entreprenadarbetena medför buller från arbetsmaskiner, huvudsakligen från pålnings- och rivningsarbeten.

Tillstånd för planerade arbeten erhölls 2016-10-13 av Östersunds tingsrätt, Mark- och miljödomstolen.

Det vi gör nu och framåt är det här:

  • Rivning av befintliga kajer.
  • Schakt och fyllning för erosionsskydd i slänt mot vatten.
  • Slagning av stålrörspålar i vatten.
  • Formsättning, armering och gjutning av balkar och kajdäck.
  • Utläggning av prefabricerade plattelement för kajdäck.

Schaktarbetena utförs från land med grävmaskin med stor räckvidd. Massorna lastas upp på lastbil och transporteras till Ulvberget.