Utredning om drogfri skola

Är det möjligt att införa konceptet ”Drogfri skola” i Hudiksvalls kommun?Kommunalrådet Charliene Kiffer (V) har tillsammans med social- och omsorgsnämndens ordförande Henrik Persson (S) och lärandenämndens ordförande Gerd Olsson (S) tagit initiativ till att lärandeförvaltningen och social- och omsorgsförvaltningen tillsammans ska utreda detta.

Social- och omsorgsnämnden tog ett enigt beslut om att säga ja till förslaget och Lärandenämndens arbetsutskott ska ta upp ärendet imorgon torsdag. Tanken är att Drogfri skola ska införas under hösten.

-Vi får många signaler om en alltmer liberal syn på droganvändandet bland ungdomar, säger Charliene Kiffer. Detta är inte unikt för Hudiksvalls kommun utan är en trend över hela Sverige. Det är viktigt att vi som kommun gör det vi kan för att motverka detta så tidigt som möjligt. Smarbete mellan elever, vårdnadshavare, skola och socialtjänst i det drogförebyggande arbetet är av hög prioritet.

Drogfri skola finns i bland annat Bollnäs och Gävle och går ut på att tidigt upptäcka droganvändning bland ungdomar, samt ta fram rutiner för det drogförebyggande arbetet inom grundskola, grundsärskola och gymnasieskolan. Det syftar också till att stärka personalens roll vid misstanke om droganvändning bland elever.

- Drogfri skola är ett led i det drogförebyggande arbetet och syftar inte på något sätt att antalet drogtester ska öka, säger Henrik Persson. Det handlar om att genom samverkan och till viss del förpliktelser mellan skola, vårdnadshavare, eleven och socialtjänsten förebygga narkotikabruk.