Skolinspektionen ger Svågadalens skola grönt ljus!

- Jag är väldigt glad för resultatet. Vi har åter igen visat att skolan är en trygg och lugn skola på landsbygden, med höga studieresultat, säger Fredrik Röjd platschef i Svågadalen.

Skolinspektionen har genomfört en rutinmässig granskning av några skolor i Hudiksvalls kommun. Granskningen innehöll en genomlysning inom områdena för:

  • undervisning och lärande
  • extra anpassningar och särskilt stöd
  • bedömning och betygssättning
  • trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
  • förutsättningar för lärande och trygghet
  • styrning och utveckling av verksamheten.

Svågadalens skola är en grundskola organiserad för att ta emot elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Innevarande läsår finns 21 elever i årskurserna 1, 3, 4 och 5 på skolan. De är indelade två klasser, en med elever i årskurs 1 och 3 och en med elever i årskurs 4 och 5.