Hudiksvall klättrar bland superkommuner

Hudiksvalls kommun klättrar 36 placeringar i Dagens samhälles årliga kommunrankning Årets Superkommuner. Hudiksvall ligger på plats elva av landets totalt 131 landsbygdskommuner.

- Det är förstås väldigt glädjande och ligger helt i linje med vår vision att bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i, säger kommunchef Bengt Friberg.

Hudiksvall är den högst rankade landsbygdskommunen i Gävleborgs län inom områdena attraktivitet, kommunalt resultat, företagsamhet och utbildningsnivå. En god kommunal soliditet drar även upp kommunens resultat.

- Vårt målmedvetna arbete börjar ge resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam. Vi är inne i en positiv spiral, det märks inte minst när vi möter näringslivet. Och vi har fattat flera viktiga strategiska beslut, exempelvis när det gäller hamnen. Utvecklingsområden som vi jobbar med är bland annat bostäder och kompetensförsörjning.

Årets superkommuner, som i år görs för tredje gången, bygger på en rankning av ett flertal statistiska nyckeltal. Kommunerna delas upp och jämförs inom tre grupper: storstadskommuner, täta kommuner och landsbygdskommuner. Till landsbygdskommuner hör kommuner där minst hälften bor i glesbefolkade områden.

Rankingen i denna upplaga av Årets superkommuner är en sammanvägning av följande nyckeltal:

  • Attraktivitet: inrikes flyttnetto
  • Skola: utveckling av andel med gymnasiebehörighet
  • Förbindelser: andel positiva svar i näringslivsenkät
  • Demografi: försörjningskvot
  • Företagsamhet: självförsörjningskvot
  • Utbildningsnivå: andel med eftergymnasial utbildning
  • Kommunalt resultat: kommunens resultat per invånare
  • Soliditet: kommunens soliditet
  • Näringsliv: antal bolag per 1 000 invånare
  • Kultur: kulturkostnader per invånare