Tack för 20 ton matavfall!

På sex veckor har invånare väster om järnvägen i Hudiksvall sorterat ut 20 ton matavfall! Det blir väldigt många makaroner, äppelskruttar och andra matrester. Även om man bara har några få påsar i sin bruna tunna så är det enorma mängder tillsammans.

I startområdet har cirka 3 000 familjer, alla skolor och förskolor, restauranger och arbetsplatser sorterat väldigt bra! I början på juni får de som bor i Idenor och Saltvik sina bruna tunnor. I höst erbjuder vi sorteringen i Iggesund, Njutånger, Enånger och öster i Hudiksvall.

Bra jobbat!