Fusk upptäckt i samband med nationella prov i matematik

I samband med rättning av nationella prov i matematik i årskurs 9 har det genom sambedömning upptäckts på vissa skolor att ett flertal elever i Hudiksvalls kommun har fuskat på fyra frågor. Sambedömning innebär att lärare från flera skolor rättar proven tillsammans. Syftet med sambedömning är att få en likvärdig bedömning och betygssättning.

Efter dialog med Skolverket har Hudiksvalls kommun beslutat att inte lämna in några resultat för nationella prov i matematik till Skolverket. Däremot kommer provet användas som ett underlag för bedömning av elevernas kunskaper. Ett ersättningsprov för de fyra frågorna har genomförts.

- Det finns tydliga rutiner för hur och när lärarna får ut proven vid respektive provdatum. Bedömningsanvisningarna, det vill säga de rätta svaren, öppnas inte förrän efter att delprovet är färdigt. Då öppnas kuverten dessutom med vittnen. Eleverna har under provtillfället fått lämna in sina mobiler. Allt har gått enligt våra rutiner, säger Elisabeth Bäckström, verksamhetschef för grund- och grundsärskolan i Hudiksvalls kommun.

Skolverket har fått kännedom om att fusket upptäckts i flera kommuner runtom i Sverige, man misstänker att elever på annat sätt har fått tillgång till svaren innan provtillfället.