Anläggning av våtmark i Enånger

Publicerad den 29 juni 2017

Hudiksvalls kommun arbetar med en våtmarksanläggning i den utdikade sjön Ängasjön i Enånger Syftet är att fånga upp näringsämnen från i huvudsak jordbrukmark i området och att gynna biologisk mångfald samtidigt som landskapsbilden och rekreationsmöjligheterna förbättras.

- Våtmarken kommer att minska transporten av övergödande ämnen vidare till Enångersån och Enångersfjärden betydligt. Restaureringen av den forna sjön genom dämning, grävning, röjning och fräsning har också mycket stor potential att gynna vårlekande fisk och ett myllrande och artrikt fågelliv, säger Gustav Eriksson, miljö- och vatteningenjör.

Projektet görs av kommunen i samarbete med markägarna och Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund och finansieras bland annat med hjälp av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Arbetet planeras att vara klart vintern 2017/2018.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Projektet finansieras i samarbete med

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050