Äntligen dags för skolstart! Elever på skolgården

Skolkort för linjetrafik från första skoldagen

Skolstarten närmar sig och nytt för detta läsår är att de elever som ska resa med linjetrafik måste ha skolkort redan från första skoldagen.

De elever som ska resa med linjetrafik för första gången kommer att få sina skolkort hemskickade innan skolstart. För de elever som tidigare läsår har beviljats skolkort och ska fortsätta resa med detta kommer det gamla kortet att återladdas med ny "biljett".

Under vecka 33 skickas information ut om skolskjutsar som går med beställningstrafik. Tidtabellen gäller turen på morgonen. Hemresa från skolan sker tidigast 10 min efter skolans slut. De elever som ska åka med linjetrafik får själva kontrollera avgångstider från sina respektive hållplatser.