Kreativt uppstartsmöte för projekt om framtidens skola

Under torsdagen hölls uppstartsmöte av det projekt som innebär ett gemensamt arbete för att stärka framtidens skolmiljö, genom att utveckla både lärmiljön och digitaliseringen i skolan. Representanter från bland annat lärkontoret, de utvalda skolorna (Bromangymnasiet, Östra skolan och Iggesunds skola), tekniska förvaltningen, miljökontoret och samarbetsparterna RISE Acreo, Fiber Optic Valley och Högskolan i Gävle träffades för att ringa in projektet och påbörja arbetet med att ta fram det innehåll som bäst gynnar verksamheterna.

- Vi ser projektet som ett unikt tillfälle att utreda hur vi kan stärka skolmiljön genom att tänka nytt och kreativt. Att utveckla lärmiljön och ligga i framkant vad gäller både den digitala och den fysiska utvecklingen av skolan är något vi ser kommer bli nödvändigt. Främst för att skapa en attraktiv arbetsplats och på så sätt bemöta lärarbristen men också för att skapa en skolmiljö som stödjer lusten att lära, säger Ingela Rauhala, förvaltningschef på lärandeförvaltningen.

Under mötet uppstod samtal om hur de identifierade prioritetsområdena och effektmålen ska behandlas. Frågor som rörde den optimala lärandeorganisationen, förutsättningar att hantera bristen på legitimerade lärare, skolmiljöer som uppmuntrar lärande och nyttjande av lokaler var några av de utmaningar som lyftes. Att införa en laborativ aktivitetsanpassad skolmiljö kräver mod att våga verksamhetsutveckla, utmana policys och förändra invanda vanor för den enskilde individen.

- Målet är att skapa en skola i världsklass där den fysiska, sociala och pedagogiska miljön ger de bästa förutsättningarna för ett kreativt lärande. Vi vill att andra ska ta del av Hudiksvalls resultat och inspireras. Det handlar dels om fysiska miljöer såsom ljud, ljus och möbler, men även om teknikutveckling och resursanvändning. säger Jonas Lindqvist, RISE Acreo.

Projektet finansieras delvis genom bidrag från Vinnova, myndigheten för innovation. Vinnovas vision är att stärka Sverige som forsknings- och innovationsland. Ansökan uppstod i samband med Vinnovas identifierade behov av en testbädd inom skolan, där innovativa lösningar för att möta skolans utmaningar kan testas. RISE Acreo och Fiber Optic Valley var sedan tidigare välbekanta namn hos Vinnova på grund av den bredbandstestbädd de jobbat med under lång tid. Tillsammans med Högskolan i Gävle kan de kvalitets- och kvantitetsmäta resultatet.