Unikt samarbete ska öka kompetensen

Nu börjar de första studenterna inom det regionala utvecklingsarbetet Tekniskt basår i samverkan sina studier.

Samarbetet mellan Högskolan i Gävle och länets kommuner för bättre kompetensförsörjning och kompetensutveckling är unikt i Sverige. Pionjärkullen kommer att ha kickoff och introduktion på Högskolan i Gävle nu på måndag med en gemensam bussresa med studerande, lärare, studie-och yrkesvägledare och rektorer från de lokala studieorterna, Ljusdal, Hudiksvall, Söderhamn och Sandviken.

Antalet ansökningar har varit över förväntan. Studerande har fått välja om man vill studera Tekniskt basår med högskolan som huvudman, vilket ger studenten följande läsår en reserverad plats på ett högskoleingenjörsprogram vid Högskolan i Gävle, eller om man vill läsa kurserna som ingår på Tekniskt basår via sin kommun.

Studierna bedrivs gemensamt på lokala lärcentra och undervisningen är ett samverkansarbete mellan högskolans lärare och kommunala lärare. Studier bedrivs med hjälp av ny teknik via bland annat inspelade föreläsningar från högskolan och support på plats medan laborationer kommer att genomföras på campus i Gävle. Studenterna får erfarenhet av hur man studerar på en högskola.

Intresset för att gemensamt utveckla Tekniskt basår på ett sätt som möjliggör för fler individer att våga ta steget till högre studier är tydligt. Att skapa en modell där tekniken används mer effektivt gör att studierna blir tillgängliga för fler. Förutom Region Gävleborg, ingår Sandvikens kommun, Ljusdals kommun och Hudiksvalls kommun samt kommunerna inom Hälsinglands Utbildningsförbund, Bollnäs, Nordanstig och Söderhamn och Högskolan i Gävle. Vibeke Sjögren är projektledare.