Utställning av tematiskt tillägg för dubbelspår på Ostkustbanan

Under perioden 30 augusti - 30 oktober 2017 kan du lämna synpunkter på planförslaget.

Planen finns tillgänglig på följande platser:

  • Kommunens huvudentré, Trädgårdsgatan 4
  • Plan- och bygglovskontorets entré, Sjötullsgatan 6

Handlingarna finns även att tillgå på kommunens webbplats: www.hudiksvall.se/okb.

Ett informationsmöte om det dematiska tillägget för dubbelspår på Ostkustbanan hålls 19 september kl 18-20 på Bromangymnasiet i Hudiksvall.

Synpunkter skickas senast 30 oktober med e-post till: kommun@hudiksvall.se eller med brev till Kommunstyrelsen, 824 80 Hudiksvall. Märk yttrandet med ”Ostkustbanan”.