Till vänster Birgitta Johansson, undersköterska och handledare. Till höger Eva Skoglund enhetschef.

Östra hemtjänsten i Hudiksvalls kommun blev årets arbetsplats

Vård- och omsorgscollege Hudiksvall/Nordanstig delade i går ut priset för Årets arbetsplats och det gick till Östra hemtjänsten i Hudiksvalls kommun.

Kriterierna för Årets arbetsplats

  • Är en kultur- och inkluderingsvänlig arbetsplats.
  • Ger en god bild av arbete inom vård och omsorg och skapar intresse för branschen.
  • Har god samverkan med utbildningen på orten och skapar en stimulerande lärmiljö.
  • Har ett hälsofrämjande arbetssätt

Nomineringen

En arbetsplats som med positiv attityd tar emot deltagare på APL/KIVO och visar på stort engagemang samtidigt som man inte heller är rädd för att ta tuffa beslut. Bra handledare på arbetsplatsen som blivit bra informerade av chefen, visar på bra informationsflöde och god kommunikation. Engagerad kultur- och inkluderingsvänlig arbetsplats, med deltagarens bästa i fokus. Bra samarbetspartner för både arbetsgivare och utbildningsanordnare. Ger inryck av att tänka på personalens bästa, och deras arbetsbelastning.