Kom och ta del av förslaget till översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan genom Hudiksvall

Tisdag 19 september kl 17 -20 finns en bemannad utställning av förslaget till översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan genom Hudiksvall på Bromangymnasiet.

Kommunens förslag redovisas och Trafikverket medverkar med en lägesrapport och svarar på frågor gällande de alternativa sträckningarna. Dessutom hålls seminarier vid två tillfällen.

Program

Kl 17 – 20 Utställning i hallen kommunen och Trafikverket

Kl 18 Kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam och kommunchef Bengt Friberg hälsar välkommen och berättar om kvällens upplägg

Kl 18.15 – 18.45 Fyra parallella seminarier i olika lärosalar

Kl 19.15 – 19.45 Fyra parallella seminarier i olika lärosalar

Kl 20 Utställningen stänger

Seminarier

  1. Längs Ostkustbanan genom Hudiksvalls centrum – Bibbi Leine, Landskapslaget AB
  2. Risker och farligt gods – Tomas Sandman, Ramböll
  3. OKB genom Hallstaåsen – påverkan på dricksvattnet?– Per-Olof Johansson, Artesia
  4. Buller i stadsmiljön – Albin Hedenskog, WSP

Obs! Antalet platser till seminarierna är begränsade. Vill du vara säker på att få plats bör du hämta en biljett i kommunens reception.

Utställningen visas också på plan-och byggkontoret, Sjötullsgatan 6 samt kommunens reception, Trädgårdsgatan 4 till och med 30 oktober.