Restaurering av Myckelmyran på Hornslandet

Hudiksvalls kommun återställer i samarbete med Sveaskog ett cirka 20 hektar stort myrområde i Hornslandets ekopark.

I ett gemensamt naturvårdsprojekt återställs den dikade Myckelmyran hydrologiskt genom grävning av dikesproppar på ca 1,3 kilometer myrdiken. Åtgärden görs för att höja naturvärdena och gynna den biologiska mångfalden i området. Myckelmyran ligger i källområdet till en av Hornslandets havsöringsbäckar och åtgärden hjälper också till att hålla vatten och förhindra uttorkning vilket gynnar överlevnaden av havsöringsyngel.

Vill du veta mer kontakta Gustav Eriksson, Hudiksvalls kommun 0650-19127 eller Jonas Björklund, Sveaskog 010-5449518.