Foto: Britt Westerlund

Rapporter om algblomning i kommunen

Miljökontoret har på senare tid fått in två rapporter om algblomningar i kommunen. På båda platserna är de gröna och yttäckande. Vi bedömer att det sannolikt består av blågröna alger. Iakttagelserna är gjorda på Kuggören och i Fjäleviken, Enånger. I Fjäle ligger de även uppe på stenar på land.

Miljökontoret har rapporterat in händelserna till Informationscentralen för Bottniska viken (ICBV). Man bör därför undvika kontakt med algerna. Badsäsongen är troligtvis över, men hundar kan fortfarande vilja vistas i vattnet. Hundar bör dock inte gå ner i vattnet med algblomningar och inte heller dricka av vattnet.

Mer information finns på ICBV: