Krafttag för tryggare nattrafik

Det är stökigt på de sena nattbussarna som avgår från Hudiksvall på fredag- och lördagskvällarna. Under sommaren har flera incidenter med hot och våld inträffat, främst på linjerna 28 och 53.

Nu tar kommunen, Region Gävleborg, Mohlins Bussar och Polisen ett gemensamt krafttag för tryggare nattrafik. Tillsammans har man jobbat fram ett antal åtgärder som börjar gälla från första oktober.

- Man ska inte behöva vara rädd när man åker buss, vare sig man är passagerare eller chaufför, säger kommunchef Bengt Friberg. Därför går kommunen in och utökar insatserna med väktare vid busstationen.

Under sommaren har det hänt att personer som blivit nekade att stiga ombord vid resecentrum för att de varit alltför berusade eller bråkiga sprungit till andra hållplatser och stigit på bussen där istället. X-trafik ändrar nu linjesträckningen för nattrafiken i Hudiksvall.

- Samtliga natturer på linje 28 och 53 kommer att avgå från resecentrum och kör sedan direkt ut via stationsgatan, säger Rickard Sjöqvist, trafikutvecklare på X-trafik. Vi trafikerar därmed inga andra hållplatser i staden. Detta gäller på prov under oktober månad.

Även Polisen fokuserar på nattrafiken

- Vi ökar vår närvaro vid resecentrum på fredags- och lördagsnätterna, säger kommunpolis Johannes Persson. Vid behov kommer vi även att göra stickprov på bussarna efter de aktuella sträckorna.

Med anledning av den senaste tidens incidenter kommer en ansökan om att få installera kameror i bussarna återigen lämnas in till Länsstyrelsen.