Fibergrävning pågår runt om i kommunen

Många hör av sig till oss och undrar över de fibergrävningar som pågår lite runt om kring i kommunen. Det kan vara besvärligt att veta vilken du ska kontakta som enskild fastighetsägare om du har frågor.

Fyra leverantörer av fiber har grävning på gång

Det är fyra leverantörer av höghastighetsinternet genom fiber som är aktuella. De har inte alla en och samma entreprenör som gräver ner deras respektive kabel, det finns flera.

  • Fiberstaden - har flera entreprenörer
  • Telia - har NCC som entreprenör
  • IPOnly - har Hälsinge Schakt som entreprenör
  • Bredbandsbolaget - har Micke Svenssons entreprenad i Ljusdal

Om du har Fiberstaden som leverantör hänvisas du till Fiberstaden med frågor. De tar i sin tur reda på vem som gräver hos just dig för att du ska kunna ställa frågor till rätt entreprenör.

Tre frågor om fibergrävning

Vad innebär fibergrävning?

Fiber är ett annat ord för höghastighetsinternet, som bidrar till en förbättrad infrastruktur.

Hur går det till?

I de fall där du som kund har tecknat avtal om en nyckelfärdig anslutning så kontaktar en tomtprojektör dig som kund, om hur de ska gräva. En liten maskin gräver på din tomt (för att undvika att skada marken), efter det kommer den stora maskinen och gräver själva huvudstamsledningen. Den gräver över infarter etc.

Hur ser det ut med återställandet?

Den som grävt ner din kabel har ansvaret att återställa marken. På din egen tomt ingår grovåterställning.