Bygge inom vattenskyddsområde stoppades

I och med beslutet om tillagningskök på Edsta skola uppstod behov av att hantera den tunga trafiken till köket. En vändplan projekterades i förlängningen av en befintlig väg. Tekniska förvaltningen sökte och fick bygglov och arbetet inleddes. Problemet var bara att platsen är ett vattenskyddsområde som omfattas av stränga restriktioner – det är helt enkelt inte tillåtet att bygga här.

- Arbetet är stoppat, säger kommunchef Bengt Friberg. Vi har haft ett möte med alla inblandade parter för att ta reda på hur det här kunde ske och hitta rutiner för att undvika samma misstag i framtiden. Vi kommer bland annat att erbjuda utbildning om vattenskyddsområden för våra verksamheter.

I Hudiksvalls kommun finns kommunala vattenskyddsområden längs Hallstaåsen och i Edsta. Även för vattentäkterna vid Södra Dellen, Delsbo och Näsviken, kommer nya vattenskyddsområden att arbetas fram. Inom vattenskyddsområdet gäller särskilda regler och föreskrifter för att skydda vattnet på både lång och kort sikt. Reglerna gäller till exempel schaktningsarbeten, spridning av gödsel och hantering av kemikalier och omfattar både privat och yrkesmässig verksamhet inom området.

- Rent dricksvatten är en livsviktig resurs, säger VA-chef Anna-Karin Ragnarsson. En förorenad vattentäkt är oerhört kostsam att återställa, om det ens går. Det är därför reglerna är så strikta.

I Edsta hann inte bygget pågå så länge, men vissa schaktningsarbeten gjordes vilket innebär att marken saknar det lager av jord och växtlighet som är ett första skydd mot föroreningar.

- För att säkra vattentäkten har vi bland annat stängt av området för all trafik, säger Bengt Friberg. Vi undersöker olika lösningar för att försöka återställa marken och tar kontinuerligt prover på vattnet.