Åttonde veckan med rörelse för att lära!

I augusti sjösatte Östra skolan i Hudiksvall ett projekt de själva kallar för pulsprojektet. Det innebär att alla elever i årskurs 9 på skolan, utöver ordinarie idrottsundervisning, genomför ett pulspass två gånger per vecka, på schemalagd skoltid. Passet innehåller övningar som ska höja elevernas puls till syfte att öka kunskapsinlärningen på sikt.

- Forskning visar att detta är en bra satsning sett ur ett kunskapshöjande syfte. Sen är det klart att det kommer dröja en tid innan vi kan se effekten, säger Ulf Bäckström som är idrottslärare på Östra skolan.

Projektet kom till efter att en grupp idrottslärare på skolan deltagit vid en fortbildning i våras som handlade om hur fysisk aktivitet kan påverka kunskapsinlärning i en positiv riktning.

Alla elever som deltar har fått ett personligt pulsband som ska användas för att mäta elevens puls under passet. Projektet finansieras av Hudiksvalls kommun, Monitor, Björn Lundén information, Delsbo Candle och Hälsinglands Sparbank.