Hur kan Sörforsa centrum och Sörforsa utvecklas?

Hur kan Sörforsa bäst utvecklas? Det är frågan när kommunen bjuder in Forsaborna och föreningar i bygden till en dialog om framtiden. Hur ser Forsaborna på sitt centrum? Vilka värdefulla miljöer bör lyftas fram i Sörforsa? Hur kan det bli fler bostäder? Detta är exempel på frågor som kan tas upp i dialogen som hålls på Forsa Folkhögskola, Hörsalen, onsdag den 29 november med början kl 18.

Från kommunen medverkar företrädare för den politiska majoriteten med kommunalråden Mikael Löthstam, Majvor Westberg-Jönsson och Charliene Kiffer Goude. Från oppositionen deltar Håkan Rönström och Jan-Erik Jonsson. Samtliga är ledamöter i kommunstyrelsens planutskott. Dessutom medverkar Annika Huber och Olle Borgström, ordförande i tekniska nämnden respektive byggnadsnämnden. Deltar gör också ansvariga tjänstemän.

Dialog om utvecklingen av Sörforsa

  • Hur ser Forsaborna på utvecklingen?

Dialogmöte onsdag den 29 november kl 18.00 på Forsa folkhögskola, Hörsalen. Politiker från kommunledning och opposition samt ansvariga tjänstemän deltar på mötet.

Enklare fika.

Alla är välkomna!