Sundsvalls kommun avslutar biogas-samarbete

Sundsvalls kommun meddelar att man vill avsluta samarbetet kring en gemensam biogasanläggning.

Bolaget Biogas i Mellannorrland AB som ägs av tre kommuner i tre län, Sundsvall, Östersund och Hudiksvall, har haft som uppdrag att säkerställa förutsättningar för att kunna bygga en biogasanläggning i Korsta utanför Sundsvall. Sundsvalls kommun aviserar nu att man inte är beredd att fortsätta.

– Det är en stor besvikelse att projektet inte blir av eftersom jag är övertygad om att det här hade varit en bra lösning. Inte minst mot bakgrund av att projektet blivit tilldelat drygt 80 miljoner kronor i pengar från Klimatklivet, säger Mikael Löthstam, kommunstyrelseordförande i Hudiksvall.

Hudiksvalls kommun startar nu arbetet med att hitta nya lösningar för att ta hand om matavfallet.

– Att använda matavfallet som en resurs för att lösa utmaningarna kring miljövänliga drivmedel är en viktig framtidsfråga för att minska användningen av fossilt bränsle, säger Mikael Löthstam. Målsättningen i kommande upphandling är att matavfallet ska omvandlas till biogas.

Intresset från kommuninvånarna att bidra till mer hållbar resursanvändning är stort, det märks inte minst i matavfallsprojektet som nu har kommit halvvägs. Tills en lösning finns på plats kommer matavfallet att komposteras.