Världstoalettens dag 19 november 2017

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag då sanitetsproblem uppmärksammas runt om i världen. I Sverige har vi tillgång till både toaletter och rent vatten, men vi måste bli bättre på att ta hand om det vi har.

Ett stort toalettrelaterat problem i Sverige är att vi spolar ner en mängd saker som inte hör hemma i våra toaletter. En situation som ligger bakom många fulspolningar är att toalettpappret är slut. Oftast löser vi situationen genom att ”fultorka” oss med hushållspapper som sedan spolas ned i toaletten, det visar en undersökning* som YouGov har genomfört på uppdrag av Svenskt Vatten. Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten, där det riskerar att orsaka stopp och översvämningar. Så en orsak till fulspolning av hushållspapper och annat skräp är okunskap. Man vet helt enkelt inte att toalettpappret är det enda pappret som löses upp lätt i vatten och avloppsledningar.

Vår förhoppning är att människor ska förändra sitt tankesätt kring vad man kan slänga i toaletten och inte. Om man inser att det är dåligt att slänga hushållspapper, våtservetter och näsdukar i toaletten så kanske man också tänker till lite extra hur man använder toaletten och sitt avlopp innan man tömmer färg, mediciner, spolar ned hår, tamponger, tops, våtservetter, fett, strumpbyxor eller andra saker som inte hör hemma i toaletten.

Hushållspapper, våtservetter och näsdukar och allt annat skräp som spolas ner orsakar utsläpp av orenat avloppsvatten i våra sjöar eftersom skräpet orsakar stopp i ledningsnät, pumpar och reningsverk, dessutom kostar det samhället miljontals kronor i extra reningsarbete.

Om du fultorkar dig med något som inte är toalettpapper, släng det i papperskorgen. Det är lätt att spola rätt och sluta fulspola.

Sammanfattningsvis:

  • Sluta fulspola
  • Endast kiss, bajs och toalettpapper får slängas i toaletten – inget annat
  • Den största anledningen till att det fulspolas hushållspapper, våtservetter och näsdukar i toaletterna är för att man inte orkar göra rätt.
  • Ha alltid en papperskorg på toaletten där hushållspapper, våtservetter, näsdukar och annat skräp kan slängas.
  • Hushållspapper, våtservetter och näsdukar och annat skräp som spolas ner orsakar utsläpp av orenat avloppsvatten i våra sjöar eftersom skräpet orsakar stopp i ledningsnät, pumpar och reningsverk och därmed bidra till betydligt mer föroreningar.