Foto: Linnea Bengtsson

Hudiksvalls är Sveriges bästa LSS-kommun!

Det prestigefyllda priset delades ut på tisdagskvällen till representanter för social- och omsorgsförvaltningen. Det är tidningen Föräldrakraft, webbsajten HejaOlika.se och ABH Utbildning och Rådgivning som har utlyst tävlingen om vilken kommun som är bäst i Sverige på LSS.

Priset ”Bästa LSS-kommun” ska gå till en kommun som är värd att uppmärksamma för positivt arbete med LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Så här lyder juryns motivering:

Juryn har år 2017 valt att ge förstapriset i tävlingen Bästa LSS-kommun till Hudiksvalls kommun. Hudiksvall har fått generellt goda omdömen för sina LSS-insatser, bland annat i brukar-enkäter. Och vissa insatser är föredömliga. Kritik finns mot försämringar inom ledsagarservice och assistans.

Juryn vill uppmärksamma det starka engagemanget på flera nivåer. Vi tycker att det är berömvärt att Hudiksvall vill vara en vinnare på LSS. Förvaltningen har målsättningen att vara ”bäst på att bli bättre”. En sådan ambition är viktig för att inspirera hela kommunen att förbättra för personer som är beroende av LSS-insatser.