Forsa Rehab

Delar av personalgruppen på Forsa Rehab.

Forsa Rehab vinner ett av Social- och omsorgsförvaltningens uppåt-puff-pris

Forsa Rehab med enhetschef Lotta Styrman i spetsen vinner ett av Social- och omsorgsförvaltningens uppåt-puff-pris. De har under året genomgått en genomlysning av sitt arbete och resultat på Forsa Rehab i samband med uppföljning inför ett nytt avtal med Region Gävleborg.

I utredningen framkom att teamsamverkan och ett rehabiliterande förhållningssätt med tydliga mål och fokus på aktivitet/delaktighet gett goda resultat för gästerna. Personalen arbetar hela tiden med delaktighet och att inkludera gäst och anhöriga, de är pålitliga samt jobbar för att se framåt och se möjligheter för gästerna. Det goda resultatet vittnar om att man har och har haft en god verksamhet genom åren som tål en grundlig utvärdering och det är värt att både uppmärksamma och hylla. Forsa Rehab är, som så många andra i vår verksamhet, en verksamhet där personalens arbete och engagemang är hela framgången. Och med en chef som stöttar och driver utveckling och synlighet av verksamheten har de tillsammans gjort något väl värt att få pris för.

Foresarehab uppvaktades på torsdagen med tårta och diplom av verksamhetschef Inger Myrsten.