Kommunen vill ha prejudicerande dom i Hamre-ärendet

Efter att Mark- och miljööverdomstolen meddelade att man avvisar Hudiksvalls kommuns begäran om prövningstillstånd för att överklaga Mark- och miljödomstolens beslut får vi många frågor om varför kommunen trots detta vill driva frågan vidare.

- Anledningen är att vi tycker att det här är en så principiellt viktig fråga, inte bara för Hudiksvalls kommun utan för hela Sverige, säger kommunchef Bengt Friberg. Vi behöver få klarlagt vad räddningstjänsten har rätt att göra exempelvis vid villabränder.

Hudiksvalls kommun undersöker nu möjligheterna att få Högsta domstolen att återförvisa ärendet till Mark- och miljööverdomstolen. Kommunen menar att Mark- och miljööverdomstolens beslut fattades på felaktiga grunder. Domstolen har tolkat att det är kommunstyrelsen - som inte har rätt till det - som har överklagat medan kommunen hävdar att det är Hudiksvalls kommun som har överklagat.

- Det här innebär tyvärr att ärendet drar ut ytterligare på tiden, säger Bengt Friberg. Jag har stor förståelse för att det här är en pressad situation för hamreborna, i synnerhet för de hushåll som har föroreningar i sina brunnar. Men som vi ser det har vi ett ansvar mot hela räddningstjänstsverige att den här frågan blir slutligt utredd.

Mark- och miljööverdomstolen har alltså inte tagit ställning till själva sakfrågan och det är det kommunen nu vill att man ska göra. Dom i Mark- och miljööverdomstolen är prejudicerande vilket inte är fallet i lägre instanser.