Vem har gjort en bra insats för folkhälsa?

Länsfolkhälsopriset delas årligen ut till en aktör som genom sin verksamhet bidragit till goda och värdefulla insatser på folkhälsoområdet i länet. Såväl enskilda individer som föreningar, företag och offentliga aktörer i Gävleborgs län kan nomineras till länsfolkhälsopriset.

Alla som bor eller verkar i Gävleborg är välkomna att nominera.

- Jag vet att det finns många i vår kommun som gör ett bra jobb för ökad folkhälsa så passa på och nominera! säger kommunalrådet Charliene Kiffer-Goude (V).

Det är nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborgs län (NSFG) som utser det vinnande bidraget. Nätverket består av politiker från alla länets kommuner och Region Gävleborg.

Nominera till länsfolkhälsoproset 2017 senast 31 december.

Mer information: Hanna Höghielm, avdelningschef Folkhälsa
hanna.hoghielm@regiongavleborg.se