Utvärdering av Forsa rehab visar på positiva resultat

Forsa Rehab är en rehabavdelning som drivs i samverkan mellan Region Gävleborg och Hudiksvalls kommun. Avdelningen har 6 platser och riktar sig till främst äldre personer som nyligen blivit sjuka. Inför att ett nytt avtal skulle skrivas så skulle en utvärdering göras för att värdera patient- och verksamhetsnyttan ur ett helhetsperspektiv för regionen och kommunen.

Utvärderingen baserade sig på datainsamling från kommunen och regionen gällande vårdtider, återinläggning på sjukhus samt ekonomi. Man höll intervjuer med 31 personer både inom regionen och kommunen. På regionen intervjuade man vårdenhetschefer, vårdplanerare, fysioterapeut, arbetsterapeut på sjukhuset samt dagrehab.

På kommunen intervjuades enhetschef, arbetsterapeut och fysioterapeut, rehabassistenter på Forsa Rehab, fysioterapeut i Hemsjukvården, biståndshandläggare och tre före detta gäster. Som gäst menar vi dem som vistas på avdelningen då vi använder oss av ordet gäst istället för patient.

Resultat är i huvudsak mycket positivt

De som intervjuades anser alla att Forsa Rehab är en utmärkt inarbetad verksamhet där patienter får intensiv rehabilitering och klarar sig bra hemma efter vårdperioden. Genom uppföljningar kan se en tydlig förbättring på aktivitetsnivå för de som varit på Forsa Rehab. Av de 90 % som skrevs ut till hemmet skedde bara tre återinläggningar under en treårsperiod.

De konsekvenser man ser om Forsa Rehab läggs ned är en ökad andel återinskrivningar och minskad självständighet för de patienter som inte kan få motsvarande rehabilitering i hemmet. Regionen och kommunen har efter utvärderingen fattat beslut om fortsatt samverkan. Rehabilitering gör skillnad, både för den enskilde och samhällsekonomiskt

Lotta Styrman, enhetschef för Rehabenheten tror att Forsa Rehabs framgångsfaktorer beror på att de har individen i fokus och att personalen är intresserad och engagerad samt arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt.