Kommunen öppnar servicecenter i Dellenbygden

I början av nästa år får Dellenbygden ett servicecenter. Det beslutade kommunstyrelsen vid sitt sammanträde i dag.

- Mot bakgrund av effekterna efter kommundelsnedläggningen 2006 vill vi återskapa den kommunala närheten i lokalsamhället, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam.

Det nya servicecentret delar lokaler med biblioteket i Delsbo och bemannas delvis med bibliotekspersonalen. Dessutom kommer vissa av kommunens förvaltningar att ha personal på plats, enligt ett rullande schema, tillsammans med Visit Glada Hudik AB och Hudiksvall Näringslivs AB. Tanken är också att kommunens verksamheter använder servicecentret till förbokade möten med kunder i Dellenbygden. Öppettiderna kommer att vara desamma som bibliotekets.

- I kombination med den kommande nya generationen av bok-, service- och demokratibuss ger vårt nya servicecenter en spännande möjlighet till utveckling inom medborgarkommunikation och service, säger Mikael Löthstam.

Faller verksamheten väl ut i Dellenbygden är tanken att gå vidare med ett servicecenter i den södra kommundelen.

Kommunledningsförvaltningen är samordningsansvarig för verksamheten. Kultur och fritidsförvaltningen ansvarar för lokal och bemanning av mottagningsdisk. Kommunens förvaltningar samt Hudiksvalls Näringslivs AB och Visit Glada Hudik har eget ansvar för sitt deltagande i servicecentret.