Ny avgift för förskola och fritidshem

Från och med 1 januari 2018 kommer inkomsttaket för maxtaxa inom förskola och fritidshem att höjas. Det innebär att avgiften för barn i förskola och fritidshem höjs från samma datum.

Det nya inkomsttaket höjs till 46 080 kronor per månad. Det innebär att de familjer som har en bruttoinkomst på mer än 46 080 kronor får en ny avgift.

Aktuell avgift för 2018