Import

Ny doktorand ska utveckla Hudiksvalls skolor

Viktoria Waagaard, lärare i Hudiksvalls kommun, har rekryterats som doktorand vid Högskolan i Gävle. Hon kommer att ha Hudiksvall som grund för att forska kring språkutvecklande arbetssätt med fokus på svenska som andraspråk. Doktorandtjänsten är en unik möjlighet för kommunen att inte bara få ta del av, utan även vara en central aktör i banbrytande forskning.

Viktoria har arbetat som lärare i snart 25 år och var en av de första förstelärarna i Hudiksvall. Idag jobbar hon, förutom i Hudiksvalls kommun, även på Högskolan Dalarna där hon utbildar svensklärare. Viktoria väljer nu att återvända till Hudiksvall för att bidra till utvecklingen av skolorna i kommunen. Hon tillträder tjänsten den 1 mars.

Syftet med forskningen är att identifiera och genomföra utvecklingsinsatser när det gäller språkutvecklande arbetssätt i klassrumsundervisningen, med fokus på flerspråkiga elever. Ett högaktuellt utvecklingsområde som bidrar till att ge alla elever samma chans att lämna skolan med fullvärdiga betyg.

– Det känns spännande att få vara en del av denna forskning och samtidigt dela med mig av mina erfarenheter. Jag hoppas kunna följa en eller flera klasser och bidra med metoder för att hjälpa lärarna att koppla forskningen till sitt arbete, säger Viktoria Waagaard.

Forskning som sker i nära samarbete med verksamheten är ett viktigt steg för att minska glappet mellan skolan och forskningen. En nulägesanalys som kommunen gjort visar ett utvecklingsbehov för studiehandledning och klassrumsundervisning för flerspråkiga elever. Analysen visar att ett ökat samarbete mellan studiehandledare, ämneslärare och arbetslag samt stöttning i det flerspråkiga klassrummet är faktorer som bidrar till en likvärdig skolgång för alla.

– Det är viktigt att vi deltar i forskning och utveckling. Dels som kompetenshöjning för lärarna, men också för att nå verksamhetsmålet att höja kunskapsnivån i kommunen. Utveckling av pedagogik riktat mot språket ger likvärdighet för alla elever vid våra skolor, säger Gerd Olsson (S), ordförande i lärandenämnden.

Forskningen är en del av Högskolan i Gävles projekt Språket som nyckel, som har som mål att skapa en integrerad forskningsmiljö kring svenska som andraspråk.