Hög kvalitet på Enångers skola – första Qualiscertifierade grundskolan i Hudiksvalls kommun

Enångers skola har som första grundskola i Hudiksvalls kommun blivit certifierad enligt kvalitetssäkringssystemet Qualis. För att bli certifierad krävs ett löpande arbete med kvalitetsfrågor inom bland annat följande områden: Trygghet och trivsel, Kompetens, Elevernas ansvar för sitt eget lärande och Resursutnyttjande.

Arbetet med Qualis på Enångers skola började i maj 2016 och 1,5 år senare resulterade den första granskningen i en certifiering.

– För oss är kvalitetsarbete inget nytt, utan något vi jobbade med redan innan Qualis. Den här certifieringen är resultatet av medarbetarnas och elevernas gemensamma arbete, och ett kvitto på att vi jobbar på rätt sätt, säger Tina Fagerström, rektor på Enångers skola.

Enångers skola har många starka sidor enligt granskningsrapporten. Rapporten pekar bland annat på en mycket bra organisation som skapar trivsel, trygghet och stor delaktighet hos elever, vårdnadshavare och personal. Den engagerade skolledningen skapar tillsammans med motiverade och kompetenta medarbetare goda förutsättningar för att ge eleverna en bra utbildning. Eleverna i sin tur är nöjda med sin utbildning och trivs på sin skola.

– Enångers skola har bestämt sig för att gemensamt ta sig an uppgiften att höja kvaliteten, och just att göra det tillsammans är en framgångsfaktor. Det är roligt att se när målmedvetet arbete ger positiva resultat, säger Ulf Carlsson, verksamhetschef för grund- och grundsärskolan.

Om Qualis

Qualis är ett kvalitetssäkringssystem som ger en samlad kvalitetsbedömning av verksamheten utifrån flera perspektiv. Systemet ger en bild över kvaliteten i verksamheten, och certifieringen fungerar som ett stöd i det löpande arbetet med att systematiskt förbättra kvaliteten på skolan. Qualis ger dels en samlad bild av de styrkor som finns inom skolan men också en bild av de förbättringsområden som skolan kan arbeta vidare med.

– Att bygga god kvalitet i skolan är en rolig men också svår och ibland krokig process. Enångers skola har gjort ett enastående arbete och kommer att kunna bidra med många viktiga erfarenheter i vårt gemensamma fortsatta arbete inom grundskolan i Hudiksvall, säger Ulf Carlsson, verksamhetschef för grund- och grundsärskolan.

Tanken är att fler av Hudiksvalls skolor ska Qualiscertifieras framöver och fler granskningar är planerade.

Öppet hus

För att fira certifieringen bjuder Enångers skola in till öppet hus onsdagen den 24 januari kl. 17.00–19.00. Under kvällen har du chansen att följa några lektioner och samtidigt få information om vårt kvalitetsarbete. Varmt välkomna att fira oss!