Enångers skola F-9

Öppet hus Enångers skola

Publicerad den 22 januari 2018

Enångers skola har som första grundskola i Hudiksvalls kommun blivit certifierad enligt kvalitetssäkringssystemet Qualis. För att bli certifierad krävs ett löpande arbete med kvalitetsfrågor inom bland annat följande områden: Trygghet och trivsel, Kompetens, Elevernas ansvar för sitt eget lärande och Resursutnyttjande.

För att fira certifieringen bjuder Enångers skola in till öppet hus onsdagen den 24 januari kl. 17.00–19.00. Under kvällen har du chansen att följa några lektioner och samtidigt få information om vårt kvalitetsarbete.

Varmt välkomna att fira oss!

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050