Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande. Gabriella Persson-Turdell, chef för Arbetsförmedlingen i Norra Hälsingland.  Per Iversen, projektansvarig KIVO.

Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande. Gabriella Persson-Turdell, chef för Arbetsförmedlingen i Norra Hälsingland. Per Iversen, projektansvarig KIVO.

Satsning på jobbspår ut ur arbetslöshet

Hudiksvalls kommun och Arbetsförmedlingen undertecknade idag en överenskommelse om vidare kraftsamling mot arbetslösheten.

I dag saknar 1 300 kommuninvånare mellan 16 och 64 år sysselsättning. Av dem är närmare 300 mellan 18 och 24 år, 160 är nyanlända och drygt 400 har varit utan sysselsättning i mer än tolv månader. För att minska arbetslösheten är Hudiksvalls kommun och Arbetsförmedlingen överens om att ytterligare utveckla en redan väl fungerande samverkan.

Parterna har tillsammans utökat redan etablerade insatser med en riktad satsning mot unga och nyanlända samt skapat en lokal modell direkt kopplad till jobbspår inom bristyrken. Här ska parterna arbeta med den lokalt anpassade modellen för att i första hand bryta arbetslösheten för nyanlända.

De lokala jobbspåren ska säkra att arbetsgivarnas kompetensbehov tillgodoses samtidigt som de för individen ska innebära en effektiv väg till arbete. Minst tre lokala jobbspår ska beskrivas i den modell för samverkan om nyanländas etablering som tas fram lokalt.

- Jag tycker det är bra att vi arbetar vidare och utvecklar samarbetet kring den tidigare överenskommelsen, samt att den innefattar fler målgrupper och att man arbetar utifrån lokalt anpassade förutsättningar säger Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande.

Modellen har två huvuddelar, dels aktiviteter och/eller studier som ska leda fram till ett vägval, dels stödjande aktiviteter efter gjorda vägval. Vägvalet ska antingen inriktas mot fortsatta studier eller arbetsplatsförlagda aktiviteter som syftar till framtida anställning. Överenskommelsen är gjord inom ramen för regeringens Delegationen för unga och nyanlända till arbete, Dua. Dua ska främja samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen samt utveckling av nya samverkansformer.

- Vi ska koordinera de resurser som redan existerar och samla dem under ett tak för att individen inte ska behöva cirkulera runt i kommunen, det är istället vi som ska cirkulera runt individen. Ett möte, ett beslut, en planering och ett mål, säger Gabriella Persson-Turdell, chef för Arbetsförmedlingen i Norra Hälsingland.