läggning, uppstigning

Ändring av hemtjänsttaxan

Från och med 1 mars 2018 höjs hemtjänsttaxan till 258 kronor per timme (från 250 kronor per timme). En annan ändring är att avgiften nu baseras på utförd tid vilket innebär att du endast betalar för den tid som personalen är hos dig.

För hemtjänsten gäller maxtaxa som för år 2018 är 2 044 kr per månad. Det innebär att ingen betalar mer än så oavsett hur många timmar hemtjänst man har haft under en månad.

Om du är bortrest eller om du av någon anledning inte behöver hjälp från hemtjänsten ska du senast 48 timmar innan inplanerat besök avboka genom att ringa din hemtjänstgrupp.

Som tidigare debiteras en fast månadsavgift för kommunal hemsjukvård och trygghetstelefoni (larm). Korttidsvistelse, dagverksamhet samt matdistribution debiteras som tidigare utifrån ett fast belopp per dag eller antal matlådor.

Avgiften baseras på den inkomstuppgift för år 2018 som du ska lämna in. Du kommer att få ett avgiftsbeslut där du kan se hur mycket du som mest kommer att betala.

Uppräkningen av hemtjänsttaxan är beräknad enligt PKV (prisindex för kommunal verksamhet).

Har du frågor?

Kontakta din avgiftshandläggare.