Nytt servicecenter i Dellenbygden ska stärka kontakten med medborgare

Välkommen på invigning av Dellenbygdens servicecenter den 13 februari kl.10 på Biblioteket i Delsbo.

Invigningen inleds med tal av kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam (S). Därefter mingel och titt på det nyinredda kontoret. Vi bjuder på lättare tilltugg

Varför ett servicecenter i Dellenbygden?

I och med att kommundelsnämnderna avvecklades upphörde även en stor del av den service som nämnderna tillhandahöll när verksamheterna centraliserades till Hudiksvall. En service som var uppskattad och där kommunen lokalt fanns på plats fysiskt för att ge service kopplat till uppdraget och kommunen var närvarande. I en tid där diskussionen präglas av att statliga verk och myndigheter på ett jämnare sätt borde spridas över landet utanför de större regionerna så torde ju även kommunen fundera i banor på hur servicen till kommunmedborgarna kan utvecklas. Digitaliseringen är ett sätt via e-tjänster, det nya innehållet i den kommande service och bokbussen är ett annat sätt. Men detta kommer inte att ersätta behovet av att behöva träffa kommunens tjänstemän för att få svar på frågor och olika tjänster tillgodosedda.

Hudiksvalls kommun bedriver mycket verksamhet runt om i kommunen, när kommundelsnämnderna avvecklades centraliserades förvaltningarna till Hudiksvall. Servicecentret behövs för att boende i hela Dellenbygden lokalt ska kunna ta del av kommunens olika tjänster och få kommunal service utförd i stället för att som idag behöva åka in till stan.

– Med etableringen av servicecentret får vi en större närhet och att kommunorganisationen på ett bättre sätt förbättrar servicen till medborgarna. Servicecentret i Guldsmeden i centrala Hudiksvall har just den funktionen liksom att medborgarna i servicecentret erbjuds en enkel och snabb väg in i kontakterna med kommunens olika instanser. Dellenbygdens Servicecenter ska erbjuda samma närkontakt med medborgarna. Det är oerhört värdefullt för att hela kommunen ska utvecklas mot vår vision om 50 000 invånare 2050, säger Mikael Löthstam (S) kommunstyrelsens ordförande i Hudiksvall.

Kontakt

Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande

Telefon: 070-625 53 39

Olle Persson, landsbygdsstrateg

Telefon: 0650-556627