Utlottning av bostadstomter

 I denna lottningsomgång gäller det totalt fem stycken bostadstomter. Fyra av dessa är placerade intill varandra vid Malviken mellan Maln och Skålbo. Den femte tomten är placerad i Idenor vid Överbergevägen. Läs mer om utlottningen här.