Förändring inom räddningstjänstens organisation för ökad flexibilitet och stabilitet

En stabilare organisation som är hållbar på längre sikt. Och lösningar utifrån problemen att rekrytera deltidsbrandmän. Det är utgångspunkten i utredningsuppdraget från miljö- och räddningsnämnden till förvaltningschef Anders Zetterlund.

- Om vi ska klara de utmaningar vi står inför behöver vi jobba på nya sätt, säger nämndens ordförande Per Svensson. Vi behöver en mer flexibel organisation som förstärks med personal på dagtid när det behövs mest.

Per Svensson poängterar att utredningsuppdraget inte innehåller besparingskrav.

- Ingen station läggs ner enligt förslaget och ingen personal sägs upp. Däremot utgår förslaget från den verklighet vi har – vi har under flera år haft ständiga vakanser i deltidsstyrkorna.

Det förslag som presenteras för miljö- och räddningsnämnden 15 mars innebär att Nordanstig förstärks med två heltidstjänster under dagtid vardagar. I Hudiksvalls förstärks heltiden till full styrka dygnet runt.

- Det görs genom att resurser flyttas från vakanta deltidstjänster till fler heltidsanställda brandmän, säger förvaltningschef Anders Zetterlund. Vi ser också över larmplanerna för att bättre utnyttja våra samlade resurser i hela det geografiska området.

Svårigheterna med att rekrytera deltidsbrandmän är ett nationellt problem. Orsaken är bland annat att den här typen av uppdrag är svåra att kombinera med dagens arbetsliv och att urbaniseringen har gjort att många pendlar till sina arbeten vilket inte fungerar när man som deltidsbrandman har en inställelsetid på högst åtta minuter.

Utredningen kommer nu att processas av ledamöterna innan miljö- och räddningsnämnden tar ställning till förslagen den 15 mars.