Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor?

I dagarna får invånare i Gävleborg ett blått kuvert från Folkhälsomyndigheten i brevlådan. Om du är en av dem innebär det att du blivit slumpmässigt utvald att delta i den nationella enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor”.

Syftet är att ta reda på hur befolkningen mår samt följa förändringar i hälsa över tid. Resultaten av undersökningen blir ett beslutsunderlag för dem som tar politiska beslut om åtgärder som kan påverka din hälsa.

Enkäten riktar sig i första hand till Gävleborgare som är mellan 16-85. Frågorna i den handlar bland annat om välbefinnande, levnadsvanor, vårdutnyttjande, arbetsmiljö och andra faktorer som har betydelse för befolkningens hälsa.

Undersökningen genomförs av Region Gävleborg

Region Gävleborg kommer att delta med extra urval i undersökningen. Tilläggsurvalen gör det möjligt att uttala sig om förhållanden i mindre grupper exempelvis på kommunnivå.

Undersökningen genomförs av Region Gävleborg i samarbete med länets kommuner, Folkhälsomyndigheten och Statistiska centralbyrån, SCB.

Vill du vara med och påverka hälsan i ditt län? Håll då utkik efter det blå kuvertet!

Vill du veta mer om den nationella enkätundersökningen?

Kontakt

Johanna Alfredsson, utredare Samhällsmedicin Gävleborg

Telefon: 026-15 50 24