titta i fotoalbum tillsammans

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” är en rikstäckande undersökning av de äldres uppfattning om kvaliteten i äldreomsorg. Alla som är 65 år eller äldre och har hemtjänst eller bor på ett särskilt boende får en enkät hem i sin brevlåda. I enkäten får de möjlighet att tycka till om den vård och omsorg som Hudiksvalls kommun erbjuder.

Det är Socialstyrelsen som ansvarar för enkäten och sammanställer resultaten. Under hösten får kommunerna sitt resultat och samtidigt publiceras det på Socialstyrelsens hemsida. Resultatet används om underlag för politiska beslut på olika nivåer och som underlag för kommuners och landstings förbättringsarbete.

Hur kan resultatet användas?

Brukaren/kunden och anhöriga kan använda resultatet för jämföra olika äldreboenden med varandra eller olika hemtjänstverksamheter genom att använda Äldreguiden. Det är en jämförelsetjänst som Hudiksvalls kommun erbjuder tillsammans med Socialstyrelsen.

- Det är viktigt att så många som möjligt tar tillfället i akt att svara på enkäten, säger Henrik Persson, ordförande i social- och omvårdnadsnämnden. Genom att delta i undersökningen så ger det oss som sitter i nämnden en bra bild över vilka förbättringar i verksamheterna som behöver göras. Det viktigast är att de verksamhetsförbättringar som genomförs kommer den enskilde till gagn och att brukaren får rätt insatser utifrån sina behov, fortsätter han. Genom att svara på enkäten så hjälper man oss att bli bättre, avslutar Henrik Persson.

Undrar du något om undersökningen?