Raimo Pärssinen, ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott och Annika Bergman, projektledare i KIVO-projektet

Raimo Pärssinen, ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott och Annika Bergman, projektledare i KIVO-projektet

KIVO-projektet uppmärksammas nationellt

I fredags träffade KIVO-projektet, som ägs av Hudiksvalls kommun, åter politiker från nationell och regional nivå. Dagens tema var kommunernas strategiska arbete med att fler som står utan arbete i stället kan bli en resurs för arbetsgivarnas växande personalbrist. Mötet var mycket konstruktivt och politikerna bad om att få fortsatta löpande rapporter.

Projektledningen arbetar regionalt och nationellt med stöd av Europeiska Socialfonden och Region Gävleborg. Huvudfokus är äldreomsorgen, den sektor som står inför Sveriges i särklass största rekryteringsbehov under de kommande åren.

KIVO står för Kvalitetssäkrad Inkludering i Vård och Omsorg.