hemtjänst

Vissa förseningar kring ändring av hemtjänsttaxan

Från och med 1 mars 2018 höjs hemtjänsttaxan till 258 kronor per timme (från 250 kronor per timme).

Den andra förändringen, att avgiften baseras på utförd vilket innebär att du endast betalar för den tid som personalen är hos dig, är försenad på grund av teknikska problem med ett IT-system.

Har du frågor?

Kontakta din avgiftshandläggare.

Läs mer