Elda majbrasa? Detta gäller!

I en majbrasa får endast rent trä och trädgårdsavfall eldas. Målat eller impregnerat virke, möbler och plast mm, hör hemma på en återvinningsstation.
Det ska finnas en ansvarig för varje majbrasa. Denne har ansvar att sortera bort det som ev felaktigt har hamnat på brasan innan elden får tändas. Det är ett miljöbrott att elda annat än rent trä.

Tänk på lokalisering, väder och vind samt att ha släckredskap för att minimera risken för störning av omgivningen eller att elden sprids.