• Start
 • » Nyheter
 • » Tio miljoner i dubbla avgifter för hälsingebornas återvinning

Tio miljoner i dubbla avgifter för hälsingebornas återvinning

Publicerad den 19 april 2018

Missnöjet med återvinningsstationer är stort enligt en undersökning av Avfall Hälsingland. Det gör att många slänger tidningar och förpackningar i soppåsen istället för att sortera dem till återvinning. Det blir tyvärr dyrt för våra invånare.

– Att slänga återvinningen i soppåsen kostar tyvärr våra invånare cirka 10 miljoner kronor extra per år, säger Josefine Karlsson, miljöutredare på Ljusdal Energi. Med en bättre insamling av tidningar och förpackningar skulle hushållen slippa att betala två gånger, fortsätter Josefine.

Kommunerna i Hälsingland har koll på avfallet. De gör kundundersökningar, plockanalyser, för statistik och upphandlar behandling och transporter av soporna. De förpackningar och tidningar som slängs i soppåsarna motsvarar tyvärr en merkostnad för hushållen på 9 miljoner kronor per år, bara för förbränningen. När vi lägger till ökade kostnader för insamling blir det mer än 10 miljoner kronor.

En förbättring av insamlingssystemet är på gång. Regeringen har nyligen tagit fram ett förslag för att förtydliga producentansvaret och utöka fastighetsnära insamling. Principen är att återvinningen ska ske så nära hemmet som möjligt. Förslaget välkomnas av Avfall Hälsingland. Vi hade även gärna sett att kommunerna fick uppdraget att organisera insamlingen, men det är inte möjligt utifrån förslaget, säger Josefine.

Utökning av fastighetsnära insamling påverkar främst tätbebyggda områden. Det gör att dagens utmaningar med FTI:s återvinningsstationer på flera håll kvarstår, såvida inte någon större systemförändring sker.

 • Missnöje med tömning och städning av återvinningsstationer
  40 % är missnöjda med hur ofta återvinningen töms på stationerna. Samma nivå 2017 som 2013. Färre är nöjda med hur städat det är, från 62 till 58 procent, år 2013 – 2017.
 • Förpackningar och tidningar i soppåsen
  40 % av soppåsens innehåll är förpackningar och tidningar. Det motsvarar 13 000 ton i Hälsingland och ska jämföras med de 7 400 ton som sorteras via återvinningsstationer och fastighetsnära insamling. Det är alltså bara 35 % av återvinningen som landar där hushållen betalt för att den ska tas om hand. I höst gör kommunerna en ny plockanalys.

Fakta

 • När du köper, till exempel en liter mjölk, så betalar du några öre för att förpackningen ska återvinnas. Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) ska ordna insamling och återvinning. Sedan 25 år har FTI hänvisat invånarna till containrar på återvinningsstationer.
 • En förpackning i soppåsen belastar hushållens renhållningstaxa. Konsumenten får då alltså betala dubbla avgifter. Först till FTI och sedan för kommunens avfallshantering.
 • Enligt lag är alla skyldiga att sortera ut sina förpackningar och tidningar.

 

Avfall Hälsingland

Hälsinglands kommunala avfallshantering BORAB, Hudiksvalls kommun, Ljusdal Energi, Nordanstigs kommun och Söderhamn Nära samverkar i Avfall Hälsingland.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050