Philippe

Uppdaterad information 4 maj kl 12.00
Förhöjd risk för vårflod och höga flöden

Uppdaterad information 4 maj kl 12.00

På grund av det höga vattenståndet i Dellensjöarna och nedströms Dellensjöarna i Hudiksvalls kommun uppmanar vi dig som har båtar, bryggor och annan flyttbar egendom av värde i området att flytta det du kan till säkrare platser i förebyggande syfte. Vattenståndet väntas öka mot slutet av helgen och i början av nästa vecka.

Uppdaterad information 23 april kl 17.40

SMHI har nu uppgraderat till en klass 2-varning gällande höga flöden i Gävleborgs län.

Förra veckans snösmältning gör att flödena i små vattendrag är lokalt fortsatt höga och på klass-2 nivåer. De allra minsta vattendragen har nu nått sin kulmen men små åar kan trots det fortsätta att stiga någon dag till. I Gävleborgs län är omfattas även mellanstora åar av klass2-varningen. Varningen omfattar inte stora och starkt reglerade vattendrag.

Läs mer om hur du skyddar ditt hus mot översvämning

Varningar för höga flöden

 

Uppdaterad information 22 april kl 13.15

Vattennivårerna i Hornån kulminerade under morgontimmarna och börjar nu långsamt sjunka undan.

- Vi har haft folk ute hela natten, säger Leif Forslund på tekniska förvaltningen. Vi har precis öppnat Tunaborgsvägen för trafik. I Korsningen mot Bergsjövägen är bara en fil öppen.

Norrhälsinge räddningstjänst har haft en del larm under helgen om bland annat översvämmade källare.

- Vi uppmanar alla fastighetsägare att hålla koll och göra åtgärder om det behövs, säger Mats Åberg, Norrhälsinge Räddningstjänst.

Räddningstjänsten deltog på söndagsförmiddagen i en samverkanskonferens med bland andra Länsstyrelsen.

- MSB:s förstärkningsresurser för översvämningar står beredda i Gävle om läget skulle förvärras, säger Mats Åberg.

 

Uppdaterad information 20 april kl 15.45

Risken för att Hornån svämmar över är stor. Glysisvallen har lagt upp en sandvall för att förebygga att stora mängder vatten kommer in på området. Vattennivåerna beräknas nå sin kulmen under helgen.

19 april kl 16.00

SMHI har utfärdat två varningar för höga flöden för södra Norrlands kustland. Dalarna omfattas av en 2-varning och för Hudiksvalls kommun gäller en klass 1-varning.

-Vi följer utvecklingen noga speciellt i våra små och medelstora vattendrag där risken är stor för höga flöden, säger Malin Lindberg på Norrhälsinge räddningstjänst.

Kustnära små och medelstora vattendrag kommer sannolikt att drabbas hårdare än vattendrag i inlandet. Risken är förhöjd i de oreglerade mindre vattendragen.

Sedan tidigare år vet vi att till exempel området kring Delångersån har hög risk för översvämning, säger Malin Lindberg.

Höga dygnsmedeltemperaturer gör att snösmältningen fortsätter att fylla på i vattendragen. Klass 1-varningen väntas bestå under helgen och kan komma att utökas med fler områden. Den omfattar inte stora och reglerade vattendrag.

Myndigheterna i länet bevakar utvecklingen av årets vårflod noggrant och har regelbundna veckovisa samverkansmöten för att dela information och identifiera olika aktörers behov av stöd och åtgärder samt fatta eventuella beslut om inriktning och prioritering.

Eget ansvar

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Här är några tips:

  • Tänk på hur snön kan smälta vid ditt hus och om möjligt flytta på snö som ligger nära.  
  • Har du egendom där det kan bli översvämningar, flytta dem i tid, det gäller både vid vattendrag, i källare eller andra utrymmen som kan bli översvämmade. Vid behov hyr eller köp pumpar.
  • Titta över din försäkring på fastigheten – vad gäller?
  • Håll dig uppdaterad via samhällets informationskanaler exempelvis webbplatser hos din kommun, vattenbolag, elbolag och räddningstjänst.
  • Vid en akut nödsituation, om det är fara för liv och hälsa – ring 112.
  • Ta gärna kontakt med ditt försäkringsbolag för fler tips på vad du kan göra för att undvika vattenskador när snön smälter.

Läs mer om hur du skyddar ditt hus mot översvämning

Varningar för höga flöden

SMHI publicerar varningsinformation för höga flöden när vattnet riskerar att stiga och kan påverka människor och miljö i större omfattning.