EU-projekt håller öppet hus – kom och hälsa på!

I nästa vecka visar vi upp vår verksamhet KIVO-metoden som jobbar med strukturer för att utrikesfödda ska få stöd för anställning inom vård och omsorg. Kom och hälsa på oss den 2 maj mellan 11:00 och 15:00 på vårt projektkontor på Västra Tullgatan 8 och se hur vi bidrar till regionens utveckling.

Projektet drivs från Hudiksvall, men är verksamt i länets alla kommuner. Vi närmar oss 250 utrikesfödda deltagare och vår förväntan är att närmare 200 av dessa kommer att jobba framförallt inom äldreomsorgen. Projektet startade efter att äldreomsorgen upplevt det allt svårare att hitta nya medarbetare. Många nyanlända sökte, men fick avslag på grund av bristande förmåga på svenska. I projektet tog Arbetsförmedlingen, Kommunal och arbetsgivare inom äldreomsorgen fram ett upplägg där arbetsplatsförlagd aktiv språkutveckling är en huvudaktivitet.

Nu vill vi dela med oss av våra resultat. I länet har 330 handledare fortbildats till inkluderingshandledare. Dessa har lärt sig vikten av att tala om när man inte förstår eller upplever att man inte blir förstådd. Man är inte ohyfsad om man frågar fler gånger utan om man gör det på rätt sätt med omtanke blir det i stället ett lärande. Tack vare att man vet hur man ska göra har resultatet blivit att både deltagare och handledare visar ett starkare engagemang än ofta var fallet tidigare.

I Hudiksvall har 60 utrikesfödda nappat på erbjudandet. 24 har gått vidare till arbete, 24 är ännu inne i processen, 5 kom till insikt om att det var fel bransch och ytterligare 5 har avslutats då de hade svårt med de regler som fanns på arbetet eller på skolan. De sista 2 har flyttat. Inom ett år räknar vi med att även de flesta som är kvar i processen gått vidare till jobb. Resultatet blir då nästan 80 % som gått till anställning. Detta blir ett viktigt tillskott av nya medarbetare, men även om alla som utbildar sig till undersköterska på Bromangymnasiet eller på CUL söker jobb i Hudiksvall så har vi fortfarande brist på medarbetare.

Vi genomför kampanjen Mitt Europa tillsammans med de Europeiska struktur- och investeringsfonderna. I samband med Europadagen 9:e maj visar projekt runt om i hela EU upp sina verksamheter. 2017 deltog mer än 2 700 projekt i 25 länder, med över 450 000 besökare. I Sverige hade vi aktiviteter på 85 platser från Jokkmokk till Malmö.

Kampanjen i Sverige pågår 2–13 maj. Under veckan har drygt 100 svenska projekt öppet hus och bjuder in allmänheten. Tillsammans visar vi på den bredd av aktiviteter och möjligheter som finns bland svenska EU-projekt, och hur vi bidrar till samhällsutvecklingen.

Välkomna!