Berätta om din vision av Gävleborg

Nu kan du bidra med dina tankar och idéer om framtidens Gävleborg i en enkät. Med hjälp av din och andras röster stakar vi ut riktningen för vår gemensamma framtid i vårt län.

Arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi har påbörjats. Den regionala utvecklingsstrategin är ett underlag till hur vi i Gävleborg arbetar mot en önskvärd framtid som är miljömässig, ekonomisk och social hållbar.

Vi gör det tillsammans

Att ta fram en ny strategi är en inkluderande process och görs tillsammans med samverkansaktörer så som kommuner, myndigheter, civila organisationer, näringsliv och medborgare. Berätta om din vision av Gävleborg ”Här vill jag leva 2030” i en kort webbenkät.

Vad är regional utvecklingsstrategi?

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050